Нэр томъёолол & Нөхцлүүд

  • Оюуны Өмч тодотгол нь таны үүсгэсэн контентууд, лого болон бусад харагдах зүйлс нь таны өөрийн өмч бөгөөд зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан гэдгийг хэрэглэгчдэд мэдээллэх болно.
  • Таслан зогсоох зүйл нь хэрэглэгчийн таны вэбсайт, гар утасны апп дээрх дансууд эсвэл хандалтуудыг (хэрэв хэрэглэгчид данс боломжгүй бол) дүрэм зөрчсөн тохиолдолд эсвэл таны шийдвэрээс шалтгаалан таслан зогсоогдох болно гэдгийг мэдээллэнэ.
  • Засаглалын Хууль нь аль хуулиуд хэлцэлийг засаглаж буйг хэрэглэгчдэд мэдээллэнэ. Энэ нь танай компаний төв офис байрласан эсвэл таны вэбсайт, мобайл апп-аа ажиллуулдаг улсын хууль байна.
  • Бусад вэбсайтруу холбоос зүйл нь таны холбосон ямар ч гуравдагч этгээдийн вэбсайтад та хариуцагч биш болохыг хэрэглэгчдэд мэдэгдэнэ. Ийм төрлийн зүйл нь ерөнхийдөө эдгээр гуравдагч этгээдүүдийн Нэр томъёлол ба Нөхцлүүд эсвэл Нууцлалын Бодлогуудыг унших болон зөвшөөрөх (эсвэл үл зөвшөөрөх) үйлдэлдээ хэрэглэгчид өөрсдөө хариуцагч болохыг мэдээллэдэг.
  • Хэрэв таны вэбсайт эсвэл мобайл апп - ууд хэрэглэгчдийг контент үүсгээд түүнийгээ бусад хэрэглэгчдэд нийтлэх боломжоор хангадаг бол Контент хэсэг нь хэрэглэгчдэд өөрсдийн үүсгэсэн контентыг эзэмших эрхтэй болохыг мэдээллэнэ.
    "Контент" зүйлд ихэвчлэн хэрэглэгчид танд (вэбсайт эсвэл мобайл апп хөгжүүлэгчид) зөвшөөрөл олгох ёстой, ингэснээр та энэ контентыг өөрийн вэбсайт/мобайл апп дээр хуваалцаж бусад хэрэглэгчдэд боломжтой болгох ёстой гэж заасан байдаг.
    Хэрэглэгчдийн үүсгэсэн контент нийтэд ил байдаг тул хэрэв ямар нэгэн контент нь зохиогчийн эрхийг зөрчсөн нь тогтоогдвол та хүлээж авсан аль ч Дижитал Мянганы Зохиогчийн эрхийн тухай хууль / DMCA татан буулгах анхааруулгад хариу үзүүлж, контентыг устгах болно гэдгээ хэрэглэгчдэд болон зохиогчийн эрх эзэмшигчдэд мэдэгдэхдээ DMCA - н анхааруулах зүйл (эсвэл Зохиогчийн эрхийн Зөрчил) хэсгийг ашиглах боломжтой.
  • Хэрэглэгчдийн эрхийг хязгаарлах зүйл нь таны үйлчилгээг хэрэглэхийг зөвшөөрөхийн сацуу зарим зүйлсийг хийхгүй байхыг мөн зөвшөөрч буйг нь хэрэглэгчдэд мэдээллэдэг. Үүнийг Ерөнхий Нөхцлүүдийн хэлцэл дээрх маш урт ба дэлгэрэнгүй жагсаалтанд оруулж болно. Ингэснээр дийлэнх буруу ашиглалтаас урьдчилан сэргийлэх болно.
Сурвалж: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template